Tüzük

Tüzük

MUŞ EĞİTİM VE KALKINDIRMA VAKFI
RESMİ SENEDİ

(MUŞ VAKFI)

VAKFIN ADI:

Madde 1)     Vakıf senedinde adları ve soyadları belirlenen kurucular tarafından “Muş Eğitim Ve Kalkındırma Vakfı” adı ile bir vakıf kurulmuş olup  izleyen maddelere  sadece “MUŞVAKFI” kısa adı ile anılmıştır.

VAKFIN MERKEZİ  VE ADRESİ:

Madde 2)   Vakfın Merkezi İstanbul’dur. İdare merkezi  ve adresi  Aksaray, Murat paşa mah. Şehit Pilot Nedim sk. No: 17/3 İstanbul’dur. Gerektiğinde vakfın merkezi ve idare yeri adresi. Değişiklik teftiş makamına bildirilir.

VAKFIMIZIN YENİ ADRESİ:  Molla Hüsrev Mah. VEFA CADDESİ NO:43 (TARİHİ VEFA BOZACISI SOK.)                             

 VEFA/ FATİH/ İSTANBUL

TEL:0212 513 26 60/0212 513 17 52                                                              

FAX:0212 520 53 37                                                  

ŞUBE, TEMSİLCİLİK VE İRTİBAT BÜROLARI:

Madde 3)  Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mercileri müsaadesiyle, yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir. Bunların teşkilat yapısı, çalışma şekil ve esasları, Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir iç tüzükle belirlenir.

VAKFIN AMACI:

Madde 4)

a) Muş ve İlçelerinin içinde ve dışındaki  Muşluların tanışması kaynaşması, yardımlaşmasını temin etmek. Muş’un dışındaki Muşluların Muş ili,ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak, Muş ve Muşluların madden ve manen geliştirmektir.

b) Muş ve ilçelerinin nüfusa kayıtlı olanların ve ya buralardan  başka yerlere nüfus kaydı naklini yapanların ilk ve orta dereceli okulların birinden mezun olup  orta dereceli  okulların birinden  mezun olup orta dereceli okullar ile üniversite  ve ya yüksek okullarda öğrenim

görme maddi olanağından yoksun ve yetenekli bulunan çocuklarımızın her türlü eğitim, öğrenim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımda bulunmak.

c) Fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında bulunmak, muayene ve tedavilerine yardımcı olmak, imkanlar dahilinde klinik, dispanser ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları açmakta ve çalıştırmak.

d)Muş ve İlçelerinin tarihsel ve kültürel, sanatsal, turistik, folklorik yönlerini  ve gelenek ile göreneklerinin araştırmak ve geliştirmek.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 5) Vakıf amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a)      Eğitim amacını gerçekleştirmek üzere okul, dershane, yurt, kreş, derslikler kurmak, amacı kapsamında yetenekli, yoksul öğrencilere burs vermek, kitap, öğretim araştırma araç ve gereçlerini temin etmek.

b)      Sağlık amacını gerçekleştirmek üzere klinik, hastaneler kurar ve işletir ya da işlettirir.

Muşlu, doktorların ve hayırsever doktorların hizmetlerinde yararlanır. Yoksul hastaların tedavilerin için gerekli olan ilaç, araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin eder.

c)      Vakfın kiralayacağı veya satın alabileceği bir yerde bir “MUŞEVİ” açarak bunun içinde lokal, dinlenme tesisi, kütüphane tesis edilerek hemşehrilerin bir araya gelmesini ve kaynaşmasını sağlamak.

 Tanışma ve kültürel amacı tahakkuk ettirmek için;

d)     Muş folklor müziğini ve Muş halk oyunlarını üslup ve özellikleri ile gelenek ve

göreneklerini yaşatmak için geceler tertip eder.

e)      Muş’un tarihsel ve doğal konumunu, ekonomik gelişimini, kültür ve sanat yönünü,

turistik değerleri ile gelecekteki önemli yerini, basın yayın, bilimsel çalışmalar ve

toplantılar ile anma ve kutlama günleriyle belirtmek, yeterli ve özendirici kamuoyu

yaratmak.

f)       Amaç ve hizmet konularına yönelik eğitim, araştırma ve inceleme çalışmalarını

yapmak, Muş ve ilçeleri için yaptıkları çalışma ve başarıları ile temayüz edenlere

armağanlar ve ödüller vermek, topluma mal olmuş Muşluların çabaları ile ürünlerini

tanıtmak, örnek kişiliklerinin yeni kuşaklarca benimsenmesi özendirmek.

g)      Amaç ve hizmet konularına yönelik katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel,

sempozyum, açık oturum, forum, sergi ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

h)      Vakıf, yapacağı her türlü faaliyetlerde alkollü içki veremez. Kuracağı ve işleteceği

lokal ve tesislerde içki veremez, kumar oynatamaz, hiçbir politik görüşe alet edilemez,

hiçbir siyasetle ilgilenemez.

i)        Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapar, sağlığında veya

ölüme bağlı bir tasarrufla vakfa bağış ve yardımda bulunanların yapılmasını istedikleri

yurt, okul, klinik, hastane, kreş ve diğer tesislere ya da bunların bir bölümüne bağış

yapanların ismini vermek suretiyle özendirici ve teşvik edici her türlü önlemleri alır.

HUKUKİ İŞLEMLER VE YETKİSİ:

Madde 6)

Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlar dışında, miktar ve değerleri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve harcamaya, vakfın mal ve varlığına giren bir ve ya bir den  çok taşınmaz mal yada gelirlerine bir ya da birden çok kez yatırımında kullanmaya , vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak şartıyla yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile mal ettiği taşınır taşınmaz malları ve paraları yönetim  ve tasarrufa, şartlı bağışlar dışında menkul ve gayri menkulleri almaya ve vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para yada mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine  katılmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa sükna üst, rehin ve ipotek gibi mülkiyetten gayri aynı haklarını kabule, bu haklarını kullanmaya, olan ve ya olacak gelirler ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve ya taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminat ve güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya kefalet ve diğer güvenceleri (teminatları) vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine

göre alışacak iktisadi  işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görünün girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izin ve yetkilidir.

Vakfın bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Yasa uyarınca yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN (MÜTEVELLİLERİ) VE MAL VARLIĞI:

Madde 7) Bu vakfın Kurucuları (Mütevellileri) Vakfedenler- Alfabetik soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.) aşağıdaki kişilerden oluşmuş ve Kurucuları (mütevellileri) tarafından ödenmiş bulunan meblağ karşılarında gösterilmiştir.

 

ADI

SOYADI

TAAHHÜT ETTİĞİ

HİKMET

AHİ

50.000.000 TL

METİN

AKALIN

50.000.000 TL

FAHRETTİN

AKAYDIN

50.000.000 TL

MEHMET

AKAYDIN

50.000.000 TL

METİN

AKAYDIN

50.000.000 TL

SELAHATTİN

AKAYDIN

50.000.000 TL

AYDIN

ARTAN

25.000.000 TL

HAMZA

ASLAN

100.000.000 TL

HASAN

ASLAN

100.000.000 TL

SAİT

AYDIN

50.000.000 TL

NURETTİN

AYKAN

100.000.000 TL

SADDETTİN

AYKAN

100.000.000 TL

KAZIM

BAŞAK

50.000.000 TL

SEBAHATTİN

BİLGİNER

50.000.000 TL

K.ERCAN

ÇOLAKLAR

50.000.000 TL

M.ALİ

ÇUBUKÇUOĞLU

50.000.000 TL

NACİ

DEDE

75.000.000 TL

NECMETTİN

DEDE

50.000.000 TL

MÜKREMİN

DEDE

25.000.000 TL

ERHAN

DEDEOĞLU

50.000.000 TL

LAHATTİN

DEMİR

100.000.000 TL

ŞERAFETTİN

DEMİR

100.000.000 TL

YILMAZ

ERGÜN

100.000.000 TL

BURHAN

GEZEN

50.000.000 TL

METİN

GÜLER

70.000.000 TL

HAYDAR

GÜNDÖNER

50.000.000 TL

SAYLAN

HEKİMOĞLU

25.000.000 TL

ABDULLAH

İBİŞ

50.000.000 TL

ADNAN

İBİŞ

25.000.000 TL

NEDİM

İLCİ

50.000.000 TL

M.SUPHİ

KALSIN

100.000.000 TL

M.SIRRI

KALSIN

100.000.000 TL

M.ZİHNİ

KALSIN

100.000.000 TL

M.VEDAT

KALSIN

100.000.000 TL

MUSA FIRAT

KALSIN

25.000.000 TL

İRFAN

KARASU

50.000.000 TL

SAYLAN

KARASU

100.000.000 TL

TURAN

KARASU

50.000.000 TL

M.ŞERİF

KAŞTAN

50.000.000 TL

AHMET

KAYA

50.000.000 TL

SERHAT

KAYA

25.000.000 TL

M.SELİM

KILIÇOĞLU

50.000.000 TL

MAŞALLAH

KOÇ

50.000.000 TL

İBRAHİM

KURUCA

25.000.000 TL

FAHRETTİN

MEMİŞ

50.000.000 TL

HÜSNÜ

ÖNCEL

50.000.000 TL

YILMAZ

ÖZDEMİR

50.000.000 TL

HİLMİ

ÖZTÜRK

50.000.000 TL

MESUT

RENÇBER

25.000.000 TL

SABAHATTİN

SADIR

50.000.000 TL

SEMİH

SADIR

50.000.000 TL

ABDUSSELAM

SANCAK

50.000.000 TL

CEMİL

ŞENGÜL

50.000.000 TL

NAZIM

TATLI

100.000.000 TL

A.KADİR

TURAN

25.000.000 TL

VARTOLU DAYANIŞMA VE

YARDIMLAŞMA

DERNEĞİ

25.000.000 TL

 

Vakfın kuruluş ve tescil anındaki mal varlığı 3.245.000.000. TL’dir. Bu mal varlığının % 80’ine tekabül eden 2.596.000.000 . TL esas amacın gerçekleşmesi için,% 20’ye tekabül eden 649.000.000 TL. ise idare ve yönetim giderleri için sarf olunur.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 8) Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a)      Amaç ve hizmet konularına uygun ve en az % 80’i 903 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar.

b)      Kuruluş varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler,

c)      Vakfa ait işletme ve ortak olacağı şirketlerden elde edilecek gelirler,

d)     Vakfın sahip olacağı menkul ve gayrimenkullerden elde edilecek gelirler,

e)      Vakıf tesisleri ile vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

f)       Vakıf amaçları doğrultusunda vakfa yapılacak, her türlü şartlı ve şartsız bağışlar,

g)      Yönetim kurulunun alacağı kararla, eğitim, öğretim, sağlık-kültürle ilgili sair gelirler,

h)      Mutlu ve acı günler için hazırlanacak çelenk bağışları,

i)        Kanuni mevzuat dahilinde her türlü sair gelirler.

MALİ UYGULAMALAR:

Madde 9) Vakfın mali uygulamalarını ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği  brüt gelirin % 20’sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı  ve vakıf  mal varlığını artıracak  yatırımlarına harcamaya yetkili olup, kalan % 80’ini vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis etmeye zorunludur.

b)Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümünü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edebilir.

c) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödeneklerin  tümü ya da bir bölümü  belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir ortak fonda tutulabilir.

d) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler, hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler yedek akçe  ya da vakfın mal varlığını yatırımlar için kullanılabilir.

e) Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik  hizmet ve tesislerinden en az % 10 kapasite yoksul ve yetenekli  orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere ayrılır.

f) Vakıf gelir kaynaklarının elverişliği oranında amaç ve hizmet  konuları öncelikler sırasına konularak uygulama yapılır.

YEDEK AKÇE:

Madde 10)  Vakfın çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 5’i oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile  vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama  yedek akçe hesabından yapılır. Yedek akçe karşılıkları hesaben değil aktife nema alınacak menkul  değerlerde tutulur. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10. yılda, Yönetim Kurulu ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe gerekli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı  kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her beş yılda  bu konu   Yönetim kurulu toplantısında görüşülür.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

Madde 11)  Vakfın çalışma dönemi  1 Ocak’da başlar 31 Aralık’da sona erer.Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir-gider ve kadro çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddeler de yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 12) Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a)      Mütevelliler heyeti (Genel Kurul)

b)      Yönetim Kurulu

c)      Denetim Kurulu

VAKFIN GENEL KURULU:

Madde 13) Vakıf Genel Kurulu vakfın en yüksek karar, denetim ve tavsiye organı olup, aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a)      Mütevelliler (Kurucular)

b)      Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile vakfa kayda değer bağış yapanlar arasından seçilenler,

c)      Etkin hizmet ve çabalarıyla vakfın amacı ve hizmet konularında yararlı çalışmalar yapacak gerçek kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulca seçilecekler. Tüzel kişiler Genel Kurulda yetkili organlarının atayacağı temsilciler ile temsil edilir.

 VAKIF GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde 14)  Vakıf Genel Kurulu “olağan” ve “olağanüstü” toplanır. Olan toplantılar her yıl Şubat aylarında en az yarıdan bir fazla üyenin iştiraki ile yapılır. Üyelere yapılacak çağrı, toplantıdan en az 15 gün önce elde olacak şekilde taahhütlü, mektupla yapılır. İlk toplantıda salt çoğunluk bulunmadığı takdirde sonraki toplantı en az on gün sonra, katılan üyelerle yapılır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır . Yönetim Kurulu Gerekli gördüğünde ve ya Genel Kurulun üyelerinin en az 1/10’un yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulunu Toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim Kurulunun bu görevi ihmal etmesi halinde, Denetleme Kurulu bunu yerine getirmekte yükümlüdür.

Yapılacak Genel Kurul talebinden itibaren en geç bir ay içinde yerine getirmediği takdirde toplantıyı talep eden azınlık, ortak hareketle bu toplantıyı yapmaya yetkilidir.Müzakereler, gündem dahilinde cereyan eder. Ancak üyelerin çoğunluğunun isteği üzerine, gündem maddelerinde sıra değişikliği yapılabilir.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Madde 15) Aşağıda ki görevler Genel Kurulun münhasıran yetkisi alanındadır.

a)      Vakıf Yönetim Kurulunun seçme, kısmen ve ya tamamen görevden almak,

b)      Vakıf denetçilerini seçmek, kısmen ve ya tamamen görevden almak,

c)      Vakıf  senedini katılanların 2/3 oyuyla değiştirmek,

d)     Bilanço, gelir- gider hesabı , Yönetim Kurulu  faaliyet raporunu, denetçi raporunu , ve hesaplara ilişkin  diğer rapor ve belgeleri kabul etmek ve onaylamak,

e)       Vakıf Yönetimi Kurulunun Denetçilerin ibrası,

f)       Bütçe ve faaliyet raporunu onaylamak,

g)      İşbu vakıf senedinde belirtilen öteki görevleri yapmak,

h)      Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler açmak ve kurmak,

i)        Yönetim Kurulunca  hazırlanan yönetmelikleri ve iç tüzükleri onaylamak,

j)        Yönetim Kurulunca önerilen mütevellileri (Genel Kurul üyelerini ) seçmek,

k)      Vakfın amacını gerçekleştirmek için her türlü konularda gerekli kararları almak.

HALEF ATANMASI:

Madde 16)13’üncü maddenin (a) ve (b9 bentlerinde sözü edilen gerçek kişiler (Mütevelliler)vefatları,iş göremez hale gelmeleri ya da hastalıkları hallerinde kendi yerlerine mütevelli sıfat ve haklarını iktibas etmek üzere sırasıyla iki aday ismini noter aracılığıyla yazılı olarak vakıf yönetim kuruluna bildirirler.

VAKIF YÖNETİM KURULU

Madde 17)Vakıf Yönetim Kurulu,Vakıf Genel Kurulunun kendi üyeleri arasında gizli oyla 3 yıllık süre için için seçeceği 9 Asil ve 6 Yedek üyeden oluşur.(Genel Kurulu karar verdiği hallerde açık oyla oy ayrımı sonunda asil üyeleri takip edenler oy sıralamasa göre Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak seçilir.

VAKIF YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:

Madde 18)Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Seçimle ilk oluşmasından sonra en çok 1 hafta içinde toplanarak görev bölümü yapar.Toplantı nisabı, üye sayısının yarıdan bir fazlası , karar nisabı ise toplantıya katılan üye sayısının yarıdan fazlasıdır. Vakıf Yönetim Kurulu kendi içinde bir başkan, bir 2.başkan bir sayman ve bir genel sekreter seçer.

Toplantılar, başkan, olmaması halinde 2. başkanın başkanlığında yapılır. Vakfı dışa karşı yetki ve sorumluluk bakımından Vakıf Yönetim Kurulu temsil eder.Vakfın temsil ve imza, Vakıf Yönetim Kurulu bu temsil yetkisinin bir kısmını veya bazı konularda tamamını Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. Başkanın dahil olacağı 3 kişilik bir komiteye devredebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri fahridir. Başkan ve üyelere, bu      görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak vakıf işleri olarak yaptıkları zaruri  masraflar, ve konaklama giderleri kendilerine ödenir. Vakıf Yönetim Kurulunun her toplantısında bir sonraki toplantının  tarihi, yeri ve saati belirlenir. Toplantı için üyelere ayrıca tebligat yapılmaz. Mazeretsiz olarak üst üste 2 toplantıya katılmayan ve bir yılda 6 defa  toplantıya katılmayan  üyenin

Yönetim  Kurulu üyeliği düşer.Yerine oy sırasına göre aşağıdaki yedek üye davet olunur.

 VAKIF YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE  YETKİLERİ      ;

   Madde 19)  Vakıf Yönetim Kurulu, her türlü iş ve işlemlerini planlamak     

                        Ve yürütmekle görevlidir.Vakıf Yönetim Kurulu  görev ve                                

                        yetkileri şunlardır;

a)      Vakfı temsil ve ilzam etmek,

b)     Vakıf çalışma  kurmak ve teşkilatını kurmak ve teşkilatta çalışacak Vakfı Genel Müdürü olmak üzere  diğer personelin kadrolarını, ücretlerini, belirlemek, atanmalarını ve denetlemek,

c)      Yıllık bütçeyi ve yatırım programlarını hazırlamak,

d)     Muhasebe sistemini kurmak işlemesine nezaret etmek,

e)       Yıl sonu itibari ile kesin hesap durumunu belirlemek,

f)      Vakıf işletmelerinin tesis işlemlerini hazırlamak ve bunlarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izlemek, denetlemek,

g)     Mevzuatta Vakıf  Yönetim Kuruluna  verilmiş olan görev ve yetkilerin gerektirdiği bütün işleri yapmak.

 

VAKFIN DENETİM KURULU:

Madde 20) Vakfın dış (resmi) denetimi, teftiş makamı olan T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğün’ce İç Denetimi , ise Vakıf Denetimi ise Vakıf Denetim Kurulun’ca yapılır. İhtiyaç Duyulduğu takdirde vakfın Hesap ve işlemlerini denetlemek üzere , Vakıf  Yönetim Kurulunca uzman kişiler görevlendirilebilir. Uzman ve Müşavirlere ödenecek  ücretler , Vakıf Yönetim Kurulunca  belirlenir.

Madde 21) Vakıf Denetim Kurulu Vakıf Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından veya  Vakıf dışından yetenekli kişilerden gizli oyla  ( Genel Kurulun karar vermesi  halinde açık oyla) 3 yıllık süre için 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELER:

Madde 22) Vakfın amaç  ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitime ve gelire yönelik olmak üzere  Vakıf İktisadi İşletmeler kurabilir . Yönetim Kurulunca onaylanacak işletmenin çalışma konuları, yönetim biçimi ve temsili , yöneticilerin  sorumluluğu  ve ilkeleri ile denetim gibi hükümleri uyarınca tescil edilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ.

Madde 23) Vakıf resmi senedinde belirtilen amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, vakfedenlerin iradelerini  açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da vakıf mal varlığının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi  için  Vakıf Yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin ihtiyaç duyulduğunda  Genel Kurulun 2/3 çoğunluğunun kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin onayı ile  Vakıf Resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

VAKFIN DAĞITILMASI:

Madde 24) Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin mümkün olmayan duruma geldiği kanısına varılırsa  Genel Kurul toplantısında  Vakfın dağılmasına 2/3 oy çoğunluğu ile karar verebilir.

Yönetim Kurulu yetkili Asliye  Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğün’nün görüşünü almak suretiyle dağılma işlemine başlar.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden hazırlanan dağılma bilançosu gereğince çıkacak mal varlığı, kurulmuş tesislerin konulmuş unvan ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi şartıyla  ve şartlı bağışların korunması ve devam ettirilmesi şartıyla ve şartlı bağışların korunması  kaydiyle Yönetim Kurulunun uygun göreceği benzer amaçlı bir kuruluşa devredebilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 25) Vakıf Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda  Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Hakkındaki tüzük ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçiçi Madde 1) İş bu Vakıf herhangi bir nedenle kurulmadığı ve tescili mümkün olmadığı takdirde  Vakfedenlere  vakfettikleri kendilerine iade edilir.

2) Vakfın, Mahkeme Siciline tescilinden itibaren en geç 3 ay içinde  Vakıf Genel Kurulu, Olağan surette toplanarak (Vakıf Yönetim) ve (Vakıf Denetim) Kurullarını seçer. İlk genel kurul (Mütevellilerden) oluşur.

3) Kurucular tarafından aşağıdaki üyeler ilk Yönetim Kurulu olarak seçilmişlerdir.

SIRA NO       ADI SOYADI

1)                      M. Zihni Kalsın

2)                      Sabahattin Sadır

3)                      Lahattin Demir

4)                      Saylan Karasu

5)                     Adnan İbiş

6)                     Mesut Rençber

7)                     Nazım Tatlı

8)                     Ahmet Kaya

9)                    A. Selam Sancak

Geçici Madde 3) Vakfın kuruluşunda  ilk Denetim  Kurulu  üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

1)                Aydın Artan

2)                Yılmaz Özdemir

3)                Semih Sadır

 

TESCİL İŞLEMLERİ YETKİSİ:

Geçici Madde 4)   İşbu Vakıf  resmi senedinin Asliye Mahkemesi’nde işlemlerinin takibi, tescili ve gerek görüldüğünde resmi senet değişikliklerinin yapılması, vakıflar genel müdürlüğü ile diğer adli ve idari merciler ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki iş ve işlemlerinin takibi için İstanbul bürosu avukatlarından av.Aydın Artan ve av.Ahmet Kaya ayrı ayrı yetkili vekil olarak atanmışlardır.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF SÖZLEŞMESİ BUGÜN 1995 YILI EYLÜL AYININ YİRMİYEDİNCİ GÜNÜ. 27.9.1995.

Ben, aşağıda  mühür ve imzası bulunan, T.C.Kanunlarının bana bahşettiği selahiyetleri haiz Beyoğlu 18. Noterin HİLMİ ÖZDEMİR vekili imzaya yetkili katip MUSTAFA ERGÜLEÇ, İSTANBULİ MECİDİYEKÖY, Büyükdere cad. 91/1 sayılı adreste dairemde görevimin başında iken yanıma gelenler ve şahıs ve hüviyetlerini ibraz ettikleri:

1-      Halen İstanbul, Eminönü, Reşadiye cad. Güneşhan, K.5 sayılı adreste mukim olduğunu beyan eden ve ibraz ettiği Üsküdar nüfusunda kayıptan 4-918 cüzdan kayıt no ve 20.6.1986 tarihi, P03/015819 seri no ile verilen resimli tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran kütükte İstanbul,Üsküdar, Namık Kemal 052/07 cilt, 15 sahife ve 664 kütük sayılarında kayıtlı, 14.1.1960 tarihinde Muş’ta Hediye ve Ahmet’ten olma Hasan Aslan,

2-      Halen İstanbul,Eminönü, Reşadiye cad. Güneşhan, K.5, sayılı adreste mukim olduğunu beyan eden ve ibraz ettiği Üsküdar nüfusunda yenilemeden 494906/T01 seri no ile verilen resimli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran kütükte İstanbul, Üsküdar, Namık Kemal, 032/19,7,751 sayılarında kayıtlı ,1.1.1964 tarihinde Muş’ta Hediye ile  Ahmet’ten olma Hamza ASLAN,

3-      Muş nüfusundan yenileme medeni ile 7.11.1991 tarih,939149/E05 seri no ile verilen resimli tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaren kütükte Muş,Merkez,Dere,13,001/04,173’de ky.’lı,Muş’ta 11.04.1948’de Ayşe ile Fikri’den olma ve halen Darülacize cad. Maliye lojmanı,K.3,No:15 Şişli,İstanbul adresinde mukim olduğunu beyan eden Adnan İBİŞ.

4-      Halen İstanbul Laleli Ordu Cd. Selimpaşa sok. No:17/a K.1 sayılı adreste mukim olduğunu beyan eden V:

a-KENDİ ADINA ASALETEN HAREKETLE,

b-VARTOLULAR DAYANIŞMA VE YARDOMLAŞMA ünvanlı derneğine temsilen,

c-Ekli müstenitte belirtilen vekaletnamelere istinaden vekili olduğu müvekkilleri.

 

1-HİKMET AHİ’ye

2-METİN AKALIN’a

3-FAHRETTİN AKAYDIN’a

4-MEHMET AKAYDIN’a

5-METİN AKAYDIN’a

6-SELAHATTİN AKAYDIN’a

7-AYDIN ARTAN’a

8-SAİT AYDIN’a

9-NURETTİN AYKAN’A

10-SADETTİN AYKAN’a

11-KAZIM BAŞAK’a

12-SABAHATTİN BİLGİNER’E

13-KUBİLAY ERCAN ÇOLAKLAR’a

14-M.ALİ ÇUBUKÇUOĞLU’na

15-NACİ DEDE’ye

16-MÜKREMİN DEDE’ye

17-ERHAN DEDEOĞLU’na

18-LAHATTİN DEMİR’e

19-ŞERAFETTİN DEMİR’e

20-NECMETTİN DEDE ‘ye

21-YILMAZ ERGÜN’e

22-BURHAN GEZEN’e

23-METİN GÜLER’e

24-HAYDAR GÜNDÖNER’e

25-SAYLAN MURAT HEKİMOĞLU’na

26-ABDULLAH İBİŞ’e

27-NEDİM İLCİ’ye

28-M.SUPHİ KALSIN’a

29-M.SIRRI KALSIN’a

30-ZİHNİ KALSIN’a

31-MUSA FIRAT KALSIN’a

32-İRFAN KARASU’ya

33-SAYLAN KARASU’ya

34-TURAN KARASU’ya

35-M.ŞERİF KAŞTAN’a

36-SERHAT KAYA’YA

37-M.SELİMKILIÇOĞLU’na

38-MAŞALLAH KOÇ’a

39-İBRAHİM KURUCA’ya

40-FAHRETTİN MEMİŞ’e

41-HÜSNÜ ÖNCEL’e

42-YILMAZ ÖZDEMİR’e

43-M.HİLMİ ÖZTÜRK’e

44-MEHMET MESUT RENÇBER’e

45-SABAHTTİN SADIR’a

46-SEMİH SADIR’a

47-ABDULSELAM SANCAK’a

48-CEMİL ŞENGÜL’e

49-NAZIM TATLI’ya

50-ABDÜLKADİR TURAN’a

Vekaleten hareket edenin ibraz ettiği Varto nüfusundan zayiinden 3390 cüzdan kayıt no ve 17.03.1977 tarih 86391/E03 seri no ile verilen resimli tasdikli nüfus hüviyet cüzdanına nazaran kütükte Muş,Varto,Sazlıca 23/25 kütük,068 cilt,69 sahife,sayılarında kayıtlı Varto’da 17.06.1942 tarihinde Nafiye ile  Hasan’dan olma AHMET KAYA

Hep birlikte bana müracaatla tarafımdan düzenleme şeklinde bir vakıf sözleşmesinin tanzim ve tasdikini istediler. Kendilerini ibraz ettikleri  nüfus hüviyet cüzdanlarından, yetki belgelerinden ve vekaletnamelerinden bu işlemi de yapma yetki ve yeteneklerine haiz olduklarını, okuma yazma bildiklerini  kendileri ile konuşarak anladım. Tanık dinlemeğe lüzum görmedim.

Bunun üzerine bütün ilgililer hep birlikte söz aldılar ve dediler ki:

Diye hep birlikte sözlerini  bitirdiler. Verilen bu takdiri ben yeminli noter vekili bir nüsha asıl olarak tanzim ettim. Okumaları için bütün ilgililere verdim. İlgililer okudular. Eksik hata bulunmadığını, isteklerine tam olarak , uygun bir şekilde yazıldığını kabul,  beyan ve ikrar  etmeleri üzerine hep birlikte altını imzaladık ve mühürledim. 27.9.1995.

Beyoğlu 8. Noteri

Hilmi Özdemir Vekili İmzaya

Yetkili Katip

MUSTAFA ERGÜLEÇ

 Vakfın Adı: Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı  (MUŞVAKFI)

 Vakfedenler: Hikmet Ahi, Metin Akalın, Fahrettin Akaydın, Mehmet Akaydın, Metin Akaydın, Selahattin Akaydın, Nurettin Aykan, Sadettin Aykan, Kazın Başak, Sabahattin Bilginer, Kubilay Ercan Çolaklar, M. Ali Çubukçuoğlu, Naci Dede, Mükremin Dede, Erhan Dedeoğlu,Lahattin Demir, Şerafettin Demir, Necmettin Dede, Yılmaz Ergün, Burhan Gezen, Metin Güler, Haydar Gündöner, Saylan Murat Hekimoğlu, Abdullah İbiş, Nedim İlci, M.Suphi Kalsın, M.Sırrı Kalsın, Zihni Kalsın, Musa Fırat Kalsın, İrfan Karasu, Saylan Karasu, Turan Karasu, M.Şerif Kaştan, Serhat Kaya, M.Selim Kılıçoğlu, Maşallah Koç, İbrahim Kuruca, Fahrettin Memiş, Hüsnü Öncel, Yılmaz Özdemir, M.Hilmi Öztürk, Mehmet Mesut Rençber, Sabahttin Sadır, Semih Sadır, Abdulselam Sancak,Cemil Şengül, Nazım Tatlı, Abdülkadir Turan, Vartolular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği,

 Vakfın İkametgahı: İstanbul

 Vakfın Tescil Kararını  Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/111995 gün, E: 1995/861,1995/889 Sayılı kararı,

 Vakfın Amacı: Muş ve İlçelerinin içinde ve dışında ki Muşlu’ların tanışması, kaynaşması, yardımlaşmasını temin etmek, Muş’un dışında ki Muşlu’ların  Muş İli, ilçe ve Köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak, Muş ve Muşlu’ların madden ve manen geliştirmektir. Muş ve İlçelerinde nüfusa kayıtlı olanların veya buralardan başka yerlere nüfus kaydı naklini yapanların ilk ve orta dereceli okulların birinden mezun olup orta dereceli okullar ile üniversite  veya yüksek okullarda öğrenim görme maddi maddi olanağından yoksun ve yetenekli bulunan çocuklarımızın her türlü eğitim, öğrenim,sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımda bulunmak, fakir hastalara ve düşkünlere tedavi ve ilaç yardımında  bulunmak, muayene ve tedavilerine yardımcı olmak , imkanlar dahilinde klinik, dispanser hastaneler gibi  sağlık kuruluşları açmak ve çalıştırmak, Muş ve ilçelerinin tarihsel ve kültürel , sanatsal, turistik, folkrolik yönlerini ve gelenek ile göreneklerini araştırmak ve geliştirmektir.

 Vakfın Mal Varlığı:3.245.000.000.TL.Nakit

 Vakfın Organları: Mütevelliler Heyeti (Genel Kurul),

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu,

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında ki tüzüğün13. maddesi gereğince ilan olunur. 2145/1-1