Başkandan

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Değerli hemşehrilerim, kıymetli öğrenciler...

Uzun yıllar önce ayrıldığımız memleketimize vefa duygusu besleyen büyüklerimiz İstanbul’un merkezinde Vefa semtine ,vefanın merkezini kondurmuşlar.Efendim bazı sözler vardır ki yaşanmışlığıyla tasdik ettiğiniz. Söz şudur ki Mekânlar, hayatın ve şahsiyetin şekillenmesinde önemlidir. Evet bu mekanı bu vakfı bize vedia olarak bırakan,kuruluş felsefesi ve mekanı ile bugün yapmış olduğumuz hizmetlerin mebdei olan değerli büyüklerimizin darı bekaya irtihal edenlerine rahmet ve mağfiret hali hazırda bizimle olanlara sağlık sıhhat ve afiyetler diliyorum.       

Efendim 9 yıl önce  bir idealistin (Orhan Sami GÜLTEKİN) celbiyle bir araya geldiğimiz vakfımızın girizgah faslında zaten var olan eğitim ve kalkınmaya bir de ittifak gayesini ilave ettik.İlk üç yılımız vakfın inşa ve ihyasına, ikinci dönemi bursta kemmiyet ki (çokluk)70’lerden 1071 öğrenciye,üçüncü dönemde 1453 hedefiyle beraber keyfiyet dönemini başlatıyoruz derken pandemi denen musibetle inkitaa uğrasa da, bu dönem yeni yönetim kurulunun teşekkülü ile vezaifi altı komisyona taksim edip bir de uzun zamandan bu yana eksikliğini hissettiğimiz bir istişare heyeti  ve irtibat zaafını gidermek gayesiyle koordinasyon kurulunu oluşturma çabasındayız.

Eğitim,kalkınma,ittifak.Bu üç gayeye göz atacak olursak Prof.Dr. Behçet Al hocamız ile, eğitim komisyon başkanlığını âli heyeti ile birlikte keyfiyeti (nitelik) oluşturmayı profesyonel ellere emanet ettiğimizi belirtmek isterim.Kalkınma  gayemizin istişare kurulu ile hayat bulacağını ilerleyen dönemlerde amacımızı,yaptıklarımızı ve hedeflerimizi paylaşacağımızı,İlave gayemiz ittifaka baktığımızda ,yöremizin en deni hastalığı olan ihtilafa nazar edip ,teşhis ve tesbiti en veciz ifade eden vatan şairine kulak kabartıp;‘’Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’’ çözüm;toplu vuracak yürekler.Bunu oluşturmalıyız dedik ve önce elimizde ne var diye baktığımızda sermayemizi engin gördük.4.000’in üzerinde mezunumuz 1453 öğrencimiz,İstanbul’da çok sayıda derneğimiz, yüze yakın irtibatta olduğumuz genel kurul üyesi iş adamımız ve başını bu gayeye adamış  15 yönetim kurulu üyemiz.Oluşturulacak sinerji ile kitleleri intibaha getirip  gerçek manada bir STK olmayı ilimiz özelinde sosyal kültürel projeler oluşturmayı, değerli yöneticilerimizin var olan projelerine destek olmanın yanı sıra yeni projeler sunabilmenin zeminini oluşturmayı,yöneticilerimizin yanında böyle güçlü bir STK’nın oluşturulması emri bil maruf nehyi anil münkeri sürekli tebliğ edebilmesi ihtiyaç duyulan yatırımlara ferdi ve cüzi değil umumi ve külli manada iştirak edebilmeleri vb yığınla meselede güçlü bir çözüm ortağının varlığı ilimiz için kanaatimizce bir ihtiyaç.İşte böyle bir oluşumun inşası,ibdası,ihyası hususunda her bir hemşerimizin nefes olmasını bekler;bir düşünürün ‘’Nefes alıyorsanız yaşıyorsunuz demektir. Nefes veriyorsanız yaşatıyorsunuz demektir. Nefes oluyorsanız tarihi siz yazıyorsunuz demektir.der son söz olarak tüm yönetim kurulumuz adına deriz ki;Deryada bir damla da olsa madde ve mana planında bu muazzez millete hizmet etmek hem vazifemiz hem şerefimizdir.der saygılar sunarım.